Combinatiegroepen

 

 

Je ontvangt een email met verdere instructies.

Combinatiegroepen

Werk jij in een combinatiegroep? Dan hebben we handige tips voor je om met de methodes van Blink Wereld te werken zonder de klas te hoeven splitsen. De gehele klas dezelfde les geven is heel efficiënt en ook veel leuker voor de leerlingen.

Blink Wereld gaat uit van een activerende didactiek en van zelf ontdekken. Hierdoor leren leerlingen van verschillende groepen op hun eigen niveau en zijn er daarnaast diverse mogelijkheden om te differentiëren.

Lees meer over differentiëren

Groep 5/6

Het ene jaar doe je met de gehele groep het materiaal van groep 5, het andere jaar doe je met de gehele groep het materiaal van groep 6. Door de manier van werken – die niet uitgaat van tekstverklaren, maar van zelf ontdekken – leren zowel leerlingen van groep 5 en 6 op hun eigen niveau. De inhoud van de thema’s is zo gekozen dat het aanhouden van de volgorde van groep 5 en 6 niet noodzakelijk is.

Groep 7/8

In de combinatiegroep 7/8 werkt het net iets anders. We hebben uit de in totaal acht thema’s van groep 7 en 8 twee pakketten samengesteld. Deze pakketten kunnen om het jaar met de gehele klas worden gedaan. Door het veranderen van de volgorde wordt de stof van groep 7 en 8 per pakket logisch verspreid.

In groep 8 worden bepaalde onderwerpen herhaald en toegepast die in groep 5 tot en met 7 aan bod zijn gekomen. In de thema’s van groep 8 wordt altijd nog expliciet behandeld wat eerder aan bod is geweest. Het is daarom niet noodzakelijk om de volgorde te veranderen.

Lees meer

Geef je liever per jaargroep les?

Wanneer je het als leerkracht belangrijk vindt dat je leerlingen per jaargroep les krijgen, kun je natuurlijk ook op de reguliere manier in combinatiegroepen met Blink Wereld werken. Je geeft dan alle groepen apart les: de leerlingen van groep 5 krijgen de stof voor de leerlingen van groep 5, de leerlingen van groep 6 krijgen het materiaal voor groep 6 enzovoorts.