Ontdekkend en onderzoekend leren

 

 

Je ontvangt een email met verdere instructies.

Zo werkt het

Blink Wereld is de enige complete lesmethode voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek die uitgaat van een activerende didactiek waarbij leerlingen zelf gaan ontdekken en onderzoeken. Leerlingen zijn dus niet opnieuw bezig met begrijpend lezen, maar vergroten actief hun kennis van de wereld. En dat heeft weer direct positieve invloed op hun vaardigheid in lezen, taal en rekenen.

Opbouw van de methode

Elke methode heeft in groep 5 t/m 8 per jaar vier thema’s met ieder vijf lessen (en per thema een toets). Met deze 20 lessen per methode per jaar worden alle kerndoelen volledig gedekt en herhaald. De lessen kunnen worden gegeven in 45 tot 60 minuten.

Daarnaast is er een vakoverstijgend thema, waarin de lesstof uit de drie vakgebieden op een logische wijze is geïntegreerd. Dit projectthema is optioneel.

Meer over het geïntegreerde projectthema

Digitale basis, boeken naar keuze

Bij de methodes van Blink Wereld vormen digibordlessen de basis. Zonder digibord in de klas kun je niet met de lesmethodes werken. Met een licentie heb je online toegang tot alle materialen en toestemming om deze te printen. Kant-en-klare werkboeken en bronnenboeken van de materialen zijn tegen kostprijs te bestellen. Met het digitale leerlingmateriaal is het ook mogelijk om de leerlingen digitaal te laten verwerken waardoor je geen werkboeken en bronnenboeken nodig hebt.

Meer over digitaal verwerken

METHODEWIJZER

Wil je nog meer weten over Blink Wereld? In de methodewijzer vind je alle informatie.