Blink Wereld - vakgericht

 

 

Je ontvangt een email met verdere instructies.

Blink Wereld - vakgericht

Met de vakgerichte lijn van Blink Wereld werk je met de methodes aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek voor groep 3 t/m 8. De digitale methodes zijn onafhankelijk van elkaar te gebruiken, maar ze versterken elkaar ook. Met dit lesmateriaal bied je wereldoriëntatie thematisch en op een onderzoekende manier aan en ga je de diepte in bij de vakken. 
Naast de reguliere thema’s zijn er voor de groepen 5 t/m 8 ook vier projectthema's beschikbaar, waarin extra stof voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek wordt aangeboden. 

De lesmethodes zijn ontwikkeld samen met partnerscholen, elke les is voor publicatie op drie scholen uitgeprobeerd. Deze vorm van co-creatie is cruciaal bij het ontwikkelen van onze methodes.

Werkt vanuit principe 'voelen is onthouden'

  • Blink Wereld zet leerlingen aan om zelf na te denken, en zelf te ervaren en ontdekken.
  • Elke les bevat een nieuwe uitdaging; een vraag die leerlingen zelf gaan beantwoorden. Hoe komt een fossiel van een zeedier bovenop een berg? Wie heeft Floris de Vijfde ontvoerd? Hoe kun je veilig een stroomdraad aanraken?
  • Blink Wereld laat kinderen stap voor stap ontdekken en ervaren. Met prachtige foto’s, duidelijke animaties, mooie verhalen en praktische doe-opdrachten.
  • Kinderen begrijpen de leerstof sneller en onthouden het beter omdat ze met Blink Wereld zelf zien, voelen en samen beleven.

Eerst verdieping, vervolgens herhaling en toepassing

In groep 5 tot en met 7 worden de onderwerpen uit de kerndoelen afzonderlijk behandeld. In groep 8 komen er per thema meerdere van de behandelde onderwerpen uit groep 5 tot en met 7 terug. Bij aardrijkskunde gebeurt dit bijvoorbeeld door in een thema steeds een continent centraal te stellen (bijvoorbeeld Afrika) en daar onderwerpen als klimaat of migratie aan te koppelen. Zo worden de belangrijkste kerndoelen in een nieuwe context op een relevante manier herhaald en toegepast. Dat toepassen gebeurt doordat kinderen iets maken of produceren (bijvoorbeeld een presentatie, reportage of tentoonstelling). In deze thema’s introduceren we via filmpjes op het digibord ook een ‘master’: een expert (bijvoorbeeld journalist, sporter of ontwerper) die vanuit zijn of haar beroep niet alleen inhoudelijk input geeft over het thema, maar de kinderen ook helpt om een eigen product te maken.