Aardrijkskunde

 

 

Je ontvangt een email met verdere instructies.

Aardrijkskunde

De thema's van de lesmethode Blink Wereld - aardrijkskunde (voorheen Grenzeloos) voor groep 5 t/m 8 zijn interactief en gaan uit van onderzoekend leren.  

Elke les bevat een nieuwe uitdaging; een vraag die leerlingen zelf gaan beantwoorden. Hoe komt een fossiel van een zeedier bovenop een berg? Wat zit er eigenlijk in een kroket? Hoe helpt een satelliet bij het maken van een plattegrond? Met deze thema's gaan de kinderen stap voor stap de wereld zelf ontdekken en ervaren. Met prachtige foto’s, duidelijke animaties en praktische doe-opdrachten. Zo wordt aardrijkskunde tastbaar voor leerlingen.

Onderzoekend en ontdekkend leren

Met de vakgerichte thema's van Blink Wereld gaan kinderen aan de hand van een vraaggestuurd lesmodel zelf ontdekken en onderzoeken. Bij aardrijkskunde staan er daarnaast nog vakspecifieke vaardigheden centraal. In de lessen beleven kinderen de wereld en bepalen ze hun eigen standpunt in de wereld. Bijvoorbeeld door te onderzoeken hoe mensen in andere landen en werelddelen leven, te ontdekken wat er zo bijzonder is aan de Nederlandse cultuur en wat er gebeurt als je samen speelt dat je de Europese Unie bent. 

Alle 21st century skills komen op deze manier geïntegreerd aan bod in de lessen. 

Meer over 21st century skills

Prikkelende lesmethode

Blink Wereld - aardrijkskunde is ontwikkeld in samenwerking met teamleden uit de redactie van het tijdschrift National Geographic Junior. Ook hebben verschillende ervaringsdeskundigen, experts en wetenschappers geholpen bij het bedenken van spannende onderwerpen en invalshoeken bij de lesstof.

Dit zie je terug in de prachtige bronnenboeken en de prikkelende beelden en filmpjes in de lesomgeving. Daarnaast komen veel ideeën direct van leerkrachten en leerlingen zelf, waardoor Blink Wereld- aardrijkskunde daadwerkelijk dichterbij komt en de wereld tastbaarder maakt.

Uiteraard voldoet Blink Wereld - aardrijkskunde aan de kerndoelen. In het thema-overzicht staat aan welke kerndoelen er per thema wordt gewerkt.