Ontdekkend en onderzoekend leren

 

 

Je ontvangt een email met verdere instructies.

Zo werkt het

De lesmethodes van Blink Wereld voor wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek) gaan uit van een activerende didactiek waarbij leerlingen zelf gaan ontdekken en onderzoeken. Leerlingen zijn dus niet opnieuw bezig met begrijpend lezen, maar vergroten actief hun kennis van de wereld. En dat heeft direct positieve invloed op hun vaardigheid in lezen, taal en rekenen. Bij Blink Wereld heb je voor groep 5 t/m 8 de keuze uit twee basispakketten waarmee je voldoet aan de kerndoelen: thema's van ongeveer 5 lessen waarbij je middels geleid onderzoek de diepte in gaat per vak en thema's van ongeveer 12-20 lessen waarbij de kinderen veel ruimte krijgen voor eigen onderzoek en waarin verschillende wereldoriëntatievakken zijn geïntegreerd. Je kunt hiertussen switchen wanneer je dat wilt en uiteraard ook zelf pakketten samenstellen uit alle beschikbare thema's.

Meer over de structuur van de geïntegreerde thema's

Meer over de structuur van de vakgerichte thema's

Wereldoriëntatie groep 3 en 4

We adviseren om al in groep 3 of groep 4 te starten met wereldoriëntatie. We hebben daarom een pakket voor wereldoriëntatie ontwikkeld, waarbij zelf doen en ontdekken centraal staat. Het pakket is een goede voorbereiding op zowel de vakgerichte thema's als de geïntegreerde thema's. 

Meer over Blink Wereld in groep 3 en 4

Digitale basis, boeken naar keuze

Bij de methodes van Blink Wereld vormen digibordlessen de basis. Zonder digibord in de klas kun je niet met de lesmethodes werken. Met een licentie heb je online toegang tot alle materialen en toestemming om deze te printen.
Bij de vakgerichte thema's kun je kant-en-klare werkboeken en bronnenboeken tegen kostprijs te bestellen. Bij de geïntegreerde thema's is dit in de toekomst ook mogelijk. Met het digitale leerlingmateriaal kun je de leerlingen digitaal laten verwerken waardoor je geen werkboeken en bronnenboeken nodig hebt. Deze mogelijkheid is standaard inbegrepen in de licentie.

Meer over digitaal verwerken

METHODEWIJZERS

Wil je nog meer weten over Blink Wereld? In de methodewijzer vind je alle informatie over Blink Wereld; zowel over de vakgerichte thema's als de geïntegreerde thema's.